Jdi na obsah Jdi na menu
 


Niečo o nás...

Kedy sme začali?

12. decembra 1991 bola založená organizácia diabetikov v Humennom.  Jej prvým predsedom sa stal Ľuboš Hrehor, ktorý bol predsedom do roku 1994.

Od roku 1994 - do roku 2001 sa stal predsedom Juraj Hrenovčík. 

Od roku 2001 - do roku 2007 bol predsedom Jozef Trecák. 

V rokoch 2007 - 2011 sa stal predsedom Ing. Ladislav Fekésházy. 

Od roku 2011  do roku 2015 bola predsedníčkou Mgr. Stanislava Tkáčiková. 

Od roku 2015 je predsedom Štefan Dlužanin. 

Aj touto cestou im vyjadrujeme poďakovanie za ich energiu, snahu a  ochotu pracovať a venovať sa skvalitneniu nášho života. 

Čomu sa venujeme?  

Už od začiatku vzniku okrem  mesačných mesačných edukačných a prednáškových  stretnutí diabetikov, sme od roku 1992 začali vydávať časopis Humenský DIA Magazín, ktorý vychádza dodnes. Organizujeme svoje vlastné rekondičné pobyty, ale zúčastňujeme sa aj pobytov, ktoré organizuje Ústredie Zväzu diabetikov Slovenska. Pravidelne každý rok organizujeme športové dni, spojené s edukáciou . Od roku 2001 máme nadviazajú spoluprácu s poľskými diabetikmi - Polskie stowarzysznie diabetykow kolow Krosniu.  Už v roku 2002 na základe Britského projektu vzniklo v Humennom Metodicko-výchovné poradenské centrum pre diabetikov, ktoré udržiavame dodnes. Pravidelne sa zúčastňujeme Diabetologických dní a Festivalu diabetu.